досетлив

досетлив
прил. - прозорлив, съобразителен, проницателен, далновиден, догадлив, схватлив, умен, остроумен, впечатлителен, усетлив, сече му главата
прил. - находчив, изобретателен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Одисеј — (грч. Odysseus) мит. легендарен крал на Итака, син на Лаерт, маж на Пенелопа, татко на Телемах храбар, итар и досетлив старогрчки јунак од Тројанската војна на негов предлог бил направен тројанскиот коњ …   Macedonian dictionary

  • Пинкертон — презиме на двајца детективи (Алан и Нет) од криминалистичките романи меѓу двете светски војни синоним за досетлив и снаодлив детектив …   Macedonian dictionary

  • атички — (лат atticus) својствен на атичкиот дух, т е префинет, учтив, духовит, досетлив …   Macedonian dictionary

  • дијалектичар — (грч. dialektikos) човек што е вешт за расправање, за дебата добар и досетлив говорник, дискутант …   Macedonian dictionary

  • инвентивен — (лат. inventivus) 1. пронаоѓачки, творечки 2. духовит, досетлив …   Macedonian dictionary

  • инвенциозен — (лат. inventiosus) пронаоѓачки духовит, досетлив прониклив …   Macedonian dictionary

  • ингениозен — (лат. ingenium ум, разум) духовито смислен, остроумен, досетлив, пронаоѓачки, надарен, талентиран (се во највисок степен) …   Macedonian dictionary

  • промптен — (лат. promptus) 1. готов, подготвен 2. точен, брз, бодар 3. што не се колеба, што не одлага 4. што се извршува веднаш, што се плаќа веднаш 5. досетлив, духовит, остроумен, прониклив …   Macedonian dictionary

  • рафиниран — (фр. raffine) 1. пречистен, направен пофин исчистен, избистрен 2. фиг. а) истанчен, изострен, префинет; 6) итар, лукав, досетлив в) извештачен, претеран …   Macedonian dictionary

  • схоластички — (грч. scholastikos безработен школски човек со школска мудрост) 1. школски 2. фиг. досетлив …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”